أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
Kelime
Anlamı
Kökü
أَرَأَيْتَ
gördün mü?
مَنِ
kimseyi
اتَّخَذَ
edinen
إِلَٰهَهُ
tanrı
هَوَاهُ
arzusunu
أَفَأَنْتَ
sen mi?
تَكُونُ
olacaksın
عَلَيْهِ
onun üstüne
وَكِيلًا
bekçi

  • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
    Gördün mü dileğini mâbut yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?

  • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
    İstek ve arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Yoksa onu kollayıp, koruyan sen mi olacaksın?

  • Adem Uğur Adem Uğur:
    Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

  • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
    Hevâsını (içgüdüsel dürtülerini - bedenselliğini - kuruntuladığını) Tanrı edineni gördün mü! (Mu’minûn: 91, Bakara: 21)... Sen mi ona vekîl olacaksın?

  • Ahmet Varol Ahmet Varol:
    Arzularını kendine ilah edinmiş olanı gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

  • Ali Bulaç Ali Bulaç:
    Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

  • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
    (Ey Rasûlüm) gördün mü, o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona, sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

  • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
    Nefsinin arzusunu tanrı edineni gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin?

  • Bekir Sadak Bekir Sadak:
    Hevesini kendine tanri edineni gordun mu? Ona sen mi vekil olacaksin?

  • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
    Arzu ve hevesini tanrı edineni gördün mü ? Yoksa sen mi onun üzerine (koruyucu, kurtarıcı) vekîl olacaksın ?

  • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
    Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine sen mi vekil olacaksın (da onu Allah`ın azabından koruyacaksın)?

  • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
    Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

  • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
    Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

  • Edip Yüksel Edip Yüksel:
    Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?

  • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
    Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

  • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
    İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?

  • Gültekin Onan Gültekin Onan:
    Kendi istek ve tutkularını (hevasını) tanrı edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

  • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
    Kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin?

  • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
    Gördün mü o hevâ (ve heves) ini Tanrı edinen kimseyi? Şimdi onun üzerine (Habibim) sen mi bekci olacaksın?

  • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
    Hevâsını (nefsânî arzularını) kendisine ilâh edinen kimseyi gördün mü? O hâlde(vazîfen sâdece tebliğ iken) onun üzerine sen mi vekîl olacaksın?

  • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
    Heva ve hevesini tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi onun üzerine vekil sen mi olacaksın?

  • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
    Kendi arzularını ilah edineni gördün mü? Onun sorumluluğunu sen mi üzerine alacaksın.

  • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
    Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?

  • Kadri Çelik Kadri Çelik:
    Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

  • Muhammed Esed Muhammed Esed:
    Sen hiç kendi heva ve heveslerini tanrılaştıran (birin)i düşündün mü? İmdi, böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın?

  • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
    Hevasını ilahı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir! Şimde (söyle); böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin?

  • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
    Gördün mü o hevâsını mabut ittihaz edeni? Artık sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın?

  • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
    Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?)

  • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
    Arzusunu kendisine tanrı/ilâh edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

  • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
    İhtiraslarını ilah edinen kimseyi görüyor musun? Onu doğru yola iletme sorumluluğunu sen mi üstleneceksin?

  • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
    Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye! Artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin?

  • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
    Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?

  • Şaban Piriş Şaban Piriş:
    Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?

  • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
    Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?

  • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
    İğreti arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?

  • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
    Seest thou such a one as taketh for his god his own passion (or impulse)? Couldst thou be a disposer of affairs for him?