كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
Kelime
Anlamı
Kökü
كَذَٰلِكَ
işte böyle
وَقَدْ
ve muhakkak
أَحَطْنَا
biliyorduk
بِمَا
لَدَيْهِ
onun yanındakini
خُبْرًا
ilmimizle

Kelime Mealini Gizle ↑
Filtre:
 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böyleydi işte bu, gerçekten de nesi var, nesi yoksa bilgimiz hepsine şâmildir, hepsinden de haberdarız.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte Zülkarneyn’in gücü ve saltanatı böylece idi. Fakat onun yanında ne türlü alet ve bilgiler vardı ki, biz hepsini ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte böyle... Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiştik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte böyle. Biz, onun yanında ne tür bilgi ve tecrübe varsa (ilmimizle) kuşatmıştık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup-biten herşeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte Zü’l-karneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte onun durumu böyledir. Onun bilgi olarak sahip olduğu her şeyi biz biliriz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste bunun gibi, onun yaptiklarinin hepsini bastanbasa biliyorduk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte böylece onun yanında olan her şeyi kuşatıp biliyorduk.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte (Zülkarneyn `in) kudret ve saltanatı böyleydi. Halbuki onun yanında (asker ve harp vasıtaları gibi sizin bilmediğiniz daha) neler vardı ki, biz, tamamını ilmimizle kuşatmıştık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte Zülkarneyn’in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle, onun yanında "özü kapsayan bilgi olduğunu" (veya yanında olup biten her şeyi) biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte (Zülkarneynin işi) böyle idi. Halbuki onun yanında (neler vardı) ki biz hepsini ilm (imiz) le kuşatmışızdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte (Zülkarneyn`in işi) böyledir! Ve onun yanında olan şeyleri, gerçekten(hepsinden) haberdâr olarak kuşatmıştık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte bunun gibi, onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk Biz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Böylece biz onları bulundukları hal ile kuşattık (kendi hallerine bıraktık).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böylece Biz, onun yanında oluşan şeyleri (olayları), haberdar olarak, (ilmimizle) ihata ettik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte böyleydi, onun yanında olan her şeyi (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Biz onları) işte böyle (bir yaşama tarzı içinde, böyle bir düzeyde bırakmıştık ve o da onları öylece kendi hallerine bıraktı;) ve muhakkak ki sınırsız bilgimizle Biz onun zihninden geçenleri kuşatmış bulunuyorduk.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  onların yaşam tarzı da işte böyleydi; fakat doğrusu Biz, onun sahip olduğu tasavvuru derin bir bilgiyle kuşatmışızdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte böylece. Ve şüphe yok ki, onun yanında neler olduğunu Biz ilmen ihata etmişizdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte böylece onunla ilgili baştan başa her şeyden haberdar idik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte böyle! Biz onunla ilgili olan her bilgiyi kuşatmıştık.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte böyle, onun serüveni, bütün ayrıntıları ile bilgimizin kapsamı içindedir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var, ne yoksa Biz hepsine vakıf idik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte (Zu’l-Karneyn) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sâhip) idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki bulunduğunu biliyorduk.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte böyle, onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle, onun yanında «özü kapsayan bilgi olduğunu» (veya yanında olup biten her şeyi) Biz (ilmimizle) büsbütün kuşatmıştık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte böyle! Biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (He left them) as they were: We completely understood what was before him.

Top