أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
Kelime
Anlamı
Kökü
أَوَمَنْ
kimseyi mi?
يُنَشَّأُ
yetiştirilen
فِي
içinde
الْحِلْيَةِ
süs
وَهُوَ
ve
فِي
الْخِصَامِ
mücadelede
غَيْرُ
olmayan
مُبِينٍ
açık

Kelime Mealini Gizle ↑
Filtre:
 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, süslenip bezenerek yetişen ve münakaşada, düşmanlıkta, apaçık bir delil bile getiremeyen, istediğini söyliyemeyen bir mahlûku mâbûda mı nispet ediyorlar?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Süs içinde yetiştirilip tartışmayı ve kavgayı beceremeyecek ve istediğini söyleyemeyecek olan kız çocuklarını mı Allah’a isnat ediyorlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yoksa süs içinde yetiştirilen ve tartışmada beyan gücü olmayan diye değerlendirdiğinizi (kız çocukları) mi (Allâh’a yakıştırıyorsunuz)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Süs içinde yetiştirilip mücadelede açık olmayanı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Süs içinde yetiştirilib büyütülen ve iddiasını isbat edemiyen kimseyi (yaratılışça pek zayıf olan kızları) mı? (Allah’a çocuk isnad ediyorlar).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Süs içinde büyüyen ve savaşmasını bilmeyen mi!” der.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Demek, sus icinde yetistirilecek de cekismeyi beceremiyecek olani Allah’a degil mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ya, demek onlar süs içinde yetiştirilip de tartışıp çekişmede, (hayat ile mücadelede) açıklık getirmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar) ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Süs içinde (hassas bir şekilde) yetişip de mücadelede kendisini (erkek gibi) savunamayanı mı Allah`a yakıştırıyorlar?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi) açıklayamayanı mı Allah’a isnad ediyorlar?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Süsler içinde yetiştirilmesine rağmen kavgada beceriksiz olan mı!?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yoksa onlar, süs ve zinet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı O’na isnad ediyorlar?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah’a isnad ediyorsunuz?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Tanrı’ya yakıştırıyorlar)?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Süs içinde yetiştirilmekte olan ve tartışma sırasında açıklayamayanları mı?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Onlar) süs içinde yetişdirilmekde olub da kendisi mücâdele (hüccetini) açıklamayan kişiyi mi (Allaha nisbet ediyorlar)?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O müşrikler) süs içinde yetiştirilip de, tartışmada (delîlini) açıklayamayacak olan(kız çocukların)ı mı (O`na isnâd ediyorlar)?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Açık olmayan bir kararsızlık içerisinde (olan kız çocuğu için) "Süs için yetiştirilecek birisi mi" der.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ziynet için yetiştirilen ve mücâdeleye gücü yetmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar)?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar ziynet içinde büyütülen ve mücadelede (tartışmada) açıklayıcı (deliller ortaya koyma gücüne sahip) olamayanı mı (kız çocuğunu mu Rahman’a isnat ediyorlar)?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Ne!" (diye şaşkınlıkla sorar), "(Bir kız sahibi mi oldum) (yalnız) süs için var olan bir kız?" Bunun üzerine kendini belli belirsiz bir iç çatışmanın içinde bulur.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Ne! Süs püs içinde yetiştirilmekten (başka işe yaramayan) biri daha mı?" (der) ve kendini belli belirsiz bir çatışmanın içinde bulur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Yoksa süs içinde yetiştirilecek olup da o mücâdele halinde delilini izhar edemiyecek olanı mı? (O Rahmân’a isnat ediyorlar).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yoksa onlar, süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? (Meramını tam olarak anlatamayan kızları mı O’na yakıştırıyorlar?)

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "süs içinde yetiştirilen, savaşta kendini gösteremeyecek olanı mı?"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Demek süs içinde yetiştirilerek mücadele gücü olmayanı mı Allah’a isnad ediyorsunuz?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar -iddialarınca- süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah’a isnad ediyorlar? (Oysa insanın en değerli saydığı şeyi Mâbud’una vermesi gerekir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Süs içinde yetiştirilip, mücâdelede açık olmayanı (tartışmayı ve kavgayı beceremeyeni) mi (Allâh’ın çocuğu yaptılar)?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Süs içinde yetiştirilen, bunun üzerine kendini apaçık olmayan bir çatışmanın içinde bulanı mı? (Allah’a yakıştırıyorlar)

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızlar)ı mı (Allah’a yakıştırıyorlar)?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Süs içinde yetiştirilen, fakat çekişme ve savaşta yetersiz kalanı, öyle mi?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Is then one brought up among trinkets, and unable to give a clear account in a dispute (to be associated with Allah)?

Top