1. Yüzünü ekşitti ve döndürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yanına kör geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Belki o, arınacaktır, ne bilirsin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut da öğüt alacaktır da ondan faydalanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat ihtiyacı olmayana gelince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık sen onun üstüne düştükçe düşüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O arınmazsa sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve fakat sana koşup gelen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve korkan kişi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen ondan gaflet ediyor, ona aldırış bile etmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öyle değil, şüphe yok ki Kur’ân, ancak bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen dinler, öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Büyük, şerefli sayfalardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüceltilmiştir, arıtılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yazıcıların ellerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyüklerdir, hayırlı ve itâatlilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geberesice insan, ne de kâfirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu, neden yaratmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir katre sudan; yaratmıştır onu da halden hâle döndürmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolu kolaylatmıştır da dünyâya getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra öldürmüştür onu da kabre sokmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da dilerse diriltir onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten de insan, onun emrini tam yerine getirmedi gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık insan, yediğine de bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki biz, bir yağmurdur, yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra yeryüzünü bir iyice yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Derken orada tohumlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve üzüm ve yoncalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve zeytin ve hurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve çeşitli büyük ağaçları bulunan bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve meyveler ve otlaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizin ve hayvanlarınızın faydası için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Derken âdetâ kulakları sağır eden o bağırış gelip çattı mı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün, bir gündür ki kişi kaçar kardeşinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve anasından ve babasından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve eşinden ve çocuğundan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve onların herbirinin bir derdi var ki başkalarına bakmaya vakti bile yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nice yüzler o gün parıl parıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler, sevinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve nice yüzler o gün tozlarla bulanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Üstlerine bir karalıktır çöker. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlardır kâfirler, suçlular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster