1. Yüzünü ekşitti ve döndü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. kör olan kimse geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne bilirsin belkide O senden öğrenecekleriyle günahlarından temizlenecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahutta kendisine hakikat hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Konuşmakta olduğun Kureyş’in ileri gelenlerinden, kendilerini herşeye yeterli görenlere gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. sen bütün ilgiyi onlara gösterip onların üstüne düştükçe düşüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama sana koşarak gelen Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve Allah’tan korkan kimseyi ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. görmezden gelip başkalarıyla meşgul oluyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hayır böyle yapma. O Kur’ân elbette bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunun için kim istekliyse O’nu hatırlayıp öğüt alabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O Kur’ân Allah katında kıymetli, şerefli şanlı sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Değeri yüksek, makamı yüksek ve insanî ve şeytânî katkılardan ve her türlü eksiklikten uzak ve tertemizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O şanlı sahifeler ki, Allah’ın kendisiyle peygamberleri arasında elçi kıldığı meleklerin elleriyle gönderilip yayılmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O melekler Allah katında yüce ve salih varlıklardır. Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler, emredildikleri şeyi yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geberesice insan ne kadar da nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah o nankörü hangi şeyden yarattı ki, kalkıp Rabbine büyüklenerek baş kaldırıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir damla sudan yarattı da, bir ölçüye biçime soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona tüm yönleriyle hayatı kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra da öldürmüş, kabre sokmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Daha sonrada dilediği zamanda onu tekrar diriltecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçekten de insanoğlu Allah’ın kendisine emrettiklerini layıkıyle yerine getirmedi gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde insan bir kerede yediği şeylere baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz biz gücümüzle bulutlardan yeryüzüne bol bol yağmur yağdırmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra o yeryüzünü bitki ve nebatları çıkarmak için güzelce kabartıp yarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Derken o yeryüzünde tahıllar yetiştirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ayrıca üzümler ve yoncalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. zeytinler ve hurmalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. iri ve sık ağaçlı bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. meyveler ve otlaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Tüm bunlar sizin ve hayvanlarınızın geçimi için lutfedilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Derken kulakları sağır edercesine gelecek olan kıyametin çağrısı duyulunca… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte o gün kişi kaçar kardeşinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. annesinden ve babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. eşinden ve çocuklarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Her kişinin o gün kendine yetecek derdi ve meşguliyeti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bazı yüzler o gün mutlulukla parıldayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güleç ve müjdelere sevinmiş durumda olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bazı yüzler de vardır ki, o gün üzerlerini toz toprak bürümüş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onu da bir karanlık kaplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar hakkı örtbas edip, doğru yoldan sapan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster