1. Yüzünü ekşitti ve geri döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Âmânın kendisine gelmesinden ötürü Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Belki o temizlenecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen ona yöneliyorsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat koşarak sana gelen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve (Allah’tan) korkarak gelenle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, değerli sahifelerdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kâtiplerin ellerindedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Değerli ve güvenilir katiplerin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası insan! Ne inkârcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah onu neden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan, yediğine bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yağmurlar yağdırdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı göz göz yardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu suretle orada ekinler bitirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzümler, yoncalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinlikler, hurmalıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İri ve sık ağaçlı bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Annesinden, babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eşinden ve çocuklarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün bir takım yüzler parıl parıl, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler ve sevinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hüzünden kapkara kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster