1. Asıldı yüzü ve çevirdi yüzünü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O âmâ geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne bilirsin, belki o arınacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut hatırlatılanı düşünecek de böylece o zikra (hatırlatma) kendisine fayda verecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendini mustağni görene gelince... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen ona ilgi gösteriyorsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun arınmamasından sana ne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama sana öğrenme hevesiyle gelen o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O haşyet duyuyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, muhakkak ki o hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen Onu hatırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çok şerefli kayıtlardadır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ulviyete yükseltilmiş ve tümüyle arınmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sefere’nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Keriym (şerefli, üstün) ve Barr (daima iyilik ve tâat sadır olan Sefere). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ölesi (de hakikati göresi) insan, ne kadar da inkârcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hangi şeyden yarattı onu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir nutfeden yarattı onu; tabiatını oluşturdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra yolunu kolaylaştırdı ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra öldürdü de kabre (bedene) yerleştirdi onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra onu dilediğinde kabrinden (bedeninden) bâ’s eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır! Ona emrettiği şeyi henüz yerine getirmedi (Hilâfetinin tam hakkını veremedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan yediğine bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu biz o suyu bolca akıtıp döktük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra arzı bir şakk ile yardık da (böylece), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada ekinler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzüm, taze yonca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytin, hurma, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sık ve iri ağaçlı bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyve ve çayır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Siz ve en’amınız yararlansın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O korkunç sayha duyulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O süreçte kişi, kardeşinden kaçar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından, babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Karısından ve oğullarından! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O süreçte onlardan her birinin derdi kendi işidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O süreçte yüzler (vardır) parıldar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gülen, müjdelendiğiyle sevinçli! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O süreçte nice yüzler de (vardır) toz kapatmış! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onu da karalık bürür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta kendileridirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster