1. Surat astı ve yüz çevirdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine o kör geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte sen, onda ’yankı uyandırmaya’ çalışıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama koşarak sana gelen ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki o, ’içi titreyerek korkar’ bir durumdadır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır; çünkü o (Kur’an), bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen, onu ’düşünüp-öğüt alsın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O (Kur’an), ’şerefli-üstün’ sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Katiplerin ellerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Ki onlar,) Üstün değerli, ’iyilik ve dürüstlük sembolü.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası insan, ne kadar nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Allah) Onu hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir damla sudan yarattı da onu ’bir ölçüyle biçime soktu.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman onu diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır; ona (Allah’ın) emrettiğini yerine getirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de insan, yediğine bir bakıversin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra yeri yardıkça yardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece onda taneler bitirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzümler, yoncalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinler, hurmalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler ve otlaklıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Fakat ’kulakları patlatırcasına olan o gürleme’ geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Annesinden ve babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eşinden ve çocuklarından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler ve sevinç içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir karartı sarıp-kaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar da, kafir, facir olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster