1. (1-2) Kendisine o iki gözü kör geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kendisine o iki gözü kör geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt alacaktı da o öğüt ona fayda verecekti ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt alacaktı da o öğüt ona fayda verecekti ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun arınmamasından sana ne ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hayır; O (Kur’ân) elbette bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Arzu eden Onu hatırlayıp öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O, saygı duyulan şerefli tertemiz yüce sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O, saygı duyulan şerefli tertemiz yüce sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası (inkarcı azgın) insan ne de nankördür!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah onu hangi şeyden yaratmıştır ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nutfe (sperma)dan yaratmış da (en güzel biçimde) takdîr etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra da (yaşayıp geçinme, anlayıp inanma) yolunu ona kolaylaştırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürüp kabre koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman onu diriltip kaldırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, hayır; insan, Allah’ın buyruğunu (lâyıkıyla) yerine getirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de insan, yiyeceğine bir baksın ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki biz suyu döker de dökeriz, (İhtiyaç nisbetinde yağmur yağdırırız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra yeryüzünü (kabartıp) yarık yarık yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Size ve davarlarınıza yararlı geçimlik olsun diye (bunları lütfederiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kulakları sağırlaştıracak o Kıyamet gürültüsü geldiğinde ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün kişi kardeşinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlardan her kişinin (o gün) kendine yetecek derdi ve meşguliyeti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl ışıldar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler ve müjde sevincini duyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Yüzler de var ki o gün üzerleri tozludur; o tozu da bir karanlık sarar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Yüzler de var ki o gün üzerleri tozludur; o tozu da bir karanlık sarar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar kâfirler ve tacirler (Allah’ı inkâr edenler, günah işleyip haklara tecâvüz edenler)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster