1. (1-2) (Peygamber) kendisine kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) (Peygamber) kendisine kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) (Resulüm!) Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden öğrenecekleriyle cehalet kirinden) temizlenecekti yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) (Resulüm!) Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden öğrenecekleriyle cehalet kirinden) temizlenecekti yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah`a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah`a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah`a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Hayır! (Böyle yapman doğru değil.) Çünkü o (Kur`an) bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Hayır! (Böyle yapman doğru değil.) Çünkü o (Kur`an) bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O (Kur`an, Allah katında) çok değerli ve tertemiz tutulan sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O (Kur`an, Allah katında) çok değerli ve tertemiz tutulan sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) (O Kur`an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) (O Kur`an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası (inkârcı) insan, ne kadar da nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, onu hangi şeyden yarattı (hiç düşünmez mi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona (en güzel surette) şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra da (yaşayıp geçinme, anlayıp inanma) yolunu ona kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü ve kabre gömdürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra, dilediği zaman onu tekrar diriltecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, (insan) hala Allah`ın kendisine emrettiğini yapmadı (Allah`ın istediği gibi yaşamadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de insan, yiyeceklerin(in kaynağın)a bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçekten biz, suyu (yağmuru) bol bol yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (26-31) Sonra toprağı (bitkileri çıkarmak için) göz göz yardık. Böylece onda taneler bitirdik. Üzüm (bağları) ve yoncalar, zeytin (ağaçları) ve hurmalıklar, boyları birbiriyle yarışan iç içe girmiş ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bütün bunları) sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kulakları sağırlaştıracak o kıyamet gürültüsü geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, onlardan her birinin kendine yetecek bir derdi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) O gün bir takım yüzler vardır ki, parıldarlar, gülerler (ve) sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) O gün bir takım yüzler vardır ki, parıldarlar, gülerler (ve) sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar, inkârcılardır, günaha dalanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster