1. (1-2) Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen, ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası (inkârcı) insan! Ne nankördür o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, onu hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra, dilediği vakit onu diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Her şeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (27-32) Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (33-37) Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gülerler, sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları bir siyahlık bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster