1. Yüzünü ekşitib çevirdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. kendisine o a’maa geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Onun haalini) sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden öğrenecekleriyle) temizlenecekdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahud öğüd olacakdı da (senin) bu öğüd (ün) kendisine fâide verecekdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Amma (zengin olduğu için) kendisini müstağnî gören adam (yok mu)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte sen onu karşına alıyor (ona yöneliyor) sun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Amma sana koşarak gelen kimse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. o, (Allahdan) korkar bir (adam) olduğu halde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. sen kendisini bırakıb da oyalanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sakın (bir daha böyle yapma Habîbim). Çünkü o (Kur’an) bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Binâen’aleyh dileyen onu beller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O, (Allah indinde) çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahîfelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O, (Allah indinde) çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahîfelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O kahredilesi insan, ne nankördür o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu (yaratan) hangi şeyden yaratdı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir damla sudan yaratdı da onu biçimine koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra onun yolu (nu) kolaylaşdırdık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürüb kabre sokdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Daha sonra, dilediği zaman da onu tekrar diriltecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçek (o insan, Allahın) emretdiği şeyleri yerine getirmemişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyle ya, o insan (bir kerre) yediğine baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hakıykat biz, o suyu (yağmuru) bol bol dökdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı iyiden iyi yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu suretle onda dâne (ler) bitirdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzüm (ler), yonca (lar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinlik (ler), hurmalık (lar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sık ve bol ağaçlı (diğer) bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyve (ler), mer’a (lar bitirdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bütün bunları biz) hem size, hem davarlarınıza fâide olarak (yapdık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Fakat o kulakları sağır edercesine haykıracak olan ses geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (evet) kişinin kaçacağı gün: Biraderinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından, babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Karısından ve oğullarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün bunlardan herkesin kendine yeter bir işi (derdi, belâsı) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün yüzler vardır; parıl parıl parlayıcıdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gülücüdür, sevinicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün yüzler de vardır; üzerlerini toz toprak (bürümüşdür), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onu (da) bir karanlık ve siyahlık kaplayacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar kâfirler, fâcirlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster