1. (1-2) Kendisine a`mâ bir kimse geldi diye (peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yanına kör geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) (Habîbim, yâ Muhammed!) Hâlbuki sana ne bildiriyor ki, belki o (günahlardan)temizlenecekti veya nasîhat alacak da bu nasîhat kendisine fayda verecekti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahutta kendisine hakikat hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hâlbuki (onun kendi gurûruyla) temizlenmemesinden senin üzerine bir şey yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır (böyle yapma)! Çünki bunlar (bu âyetler), bir nasîhattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen ondan nasîhat alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) (O Kur`an, Levh-i Mahfûz`da) şerefli kılınmış, (semâda) yükseltilmiş tertemiz sahîfelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) (O Kur`an, Levh-i Mahfûz`da) şerefli kılınmış, (semâda) yükseltilmiş tertemiz sahîfelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası (o münkir) insan, ne nankördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra (ana karnından çıkma) yolu(nu) ona kolaylaştırdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra eceli gelince onun ölümünü gerçekleştirdi ve yerin altını ona kabir yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman, onu (tekrar) diriltir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır! (İnsan, Rabbinin) kendisine emrettiğini (tam olarak) yerine getirmedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimdi o insan, yiyeceğine (bir) baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şübhesiz ki biz, suyu (buluttan) bol bol döktük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra yeri (bitki ile) güzelce yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Derken (kulakları sağır eden) o şiddetli gürültü (Sûr`a ikinci üfürülüş) geldiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün onlardan her bir kişinin, kendine yetecek bir işi vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) O gün öyle yüzler vardır ki, parlaktır, güleçtir, sevinçlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) O gün öyle yüzler vardır ki, parlaktır, güleçtir, sevinçlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Yine o gün birtakım yüzler (de) vardır ki, üzerleri tozludur, onları bir karanlık(nursuzluk) kaplar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Yine o gün birtakım yüzler (de) vardır ki, üzerleri tozludur, onları bir karanlık(nursuzluk) kaplar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar, kâfirlerin, fâcirlerin (hakka isyân edenlerin) ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster