1. Suratını astı ve sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kör olan birisi geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Nereden bileceksin ki. Belki o temizlenecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Verdiğin öğüdü düşünecek ve öğüt ona fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendini yeterli görene gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak sen yalnızca ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun temizlenmesi senin sorumluluğunda değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (810) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah’a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah dan korkarak gelene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen ondan dolayı rahatsız oluyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, o (sana vahyettiğimiz) yalnızca bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen o öğüdü düşünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O öğütler çok değerli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Erişilmez, yüksek, tertemiz sayfalar içerisinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Elçinin eliyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Değerli ve şüpheden uzak tertemiz (elçinin eliyle gelmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası insan nasılda inkar etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah onu hangi şeyden yarattı (düşünmüyor mu)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir damla sudan yarattı da onu takdir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra insanın yolunu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra insanı öldürdü ve mezara koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman onu diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak insan, Allah’ın emrettiklerini yerine getirmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan yediği yiyeceğine, şöyle bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Suyu (toprağın üzerine) biz serpiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı biz yarıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra toprakta taneler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzüm bağları ve otlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytin ağaçları ve hurma ağaçları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çeşitli meyve bahçeleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler ve yeşil otlaklar yetiştiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizin için ve hayvanlarınız yaşaması için gerekli yiyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra, kıyameti bildiren o ses (sura üfürüldüğünde) geldiğinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün kişi kardeşinden… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Annesinden ve babasından… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hayat arkadaşından ve oğlundan kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün insanlardan her birinin kendine yetecek sıkıntısı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yüzler vardır o gün parlak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güleç ve sevinçli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün yüzler vardır ki üzerini toz bulutu kaplamış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sim siyah kesilmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar doğruları inkar eden günahkarlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster