1. O, suratını astı ve uzaklaştı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. çünkü kör bir adam o’na yaklaşmıştı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Nereden bilebilirsin (ey Muhammed,) belki de o arınacaktı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. yahut (hakikat) hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama kendini her şeye yeterli görene gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. sen bütün ilgiyi ona gösterdin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. halbuki onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ama sana büyük bir istekle geleni Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve (Allah) korkusu ile (yaklaşanı) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. sen görmezden geldin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elbette, bu (mesaj)lar yalnızca birer hatırlatma ve öğütten ibarettir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. kim istekliyse O’nu hatırlayıp öğüt alabilir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O’nun) kutsal ve soylu vahiyleri (ışığında), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yüce ve arı duru, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. elçilerin elleriyle (yayılıp duyurulan), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. seçkin ve erdem sahibi (elçilerin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ama çoğu zaman) insan kendini mahveder; hakikati ne kadar inatla inkar eder o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnsan hiç düşünür mü) hangi özden yaratır (Allah) onu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir sperm damlasından yaratır ve sonra onun tabiatını oluşturur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. sonra hayatı onun için kolaylaştırır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ve sonunda onu öldürür ve kabre koyar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ve sonra, dilediğinde onu tekrar diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, (insan) Allah’ın kendisine buyurduklarını henüz yerine getirmiş değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse insan, yiyeceklerin(in kaynağın)a bir baksın: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (nasıl) suyu bolca indirmekteyiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve sonra toprağı (daha da büyüterek) parça parça yarmaktayız, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. bu sayede ondan tahıllar yetiştirmekteyiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ve üzüm bağları ve yenebilir otlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. zeytin ağaçları ve hurmalıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve ağaçlarla dolu bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. meyveler ve otlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. sizin için ve hayvanlarınızın beslenmesi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve böylece, (yeniden dirilmenin) o kulakları sağır eden çağrısı duyulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. herkesin kardeşinden kaç(mak iste)diği Gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. annesinden ve babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. eşinden ve çocuklarından: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. o Gün her birinin durumu kendisi için yeterli bir endişe kaynağı olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bazı yüzler o Gün mutlulukla parıldayacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. güleç ve müjdelere sevinen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bazı yüzler de o Gün toz toprakla kapanacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. her yanı kuşatan bir karanlıkla: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. işte bunlar, hakikati inkar eden ve yoldan sapan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster