1. O (kibirli adam) surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. yanına âmâ geldi diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Ve (sana gelince ey Nebi!) Sen nereden bileceksin o (müşrikin) arınacağına dair bir ihtimal bulunduğuna; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. veya alacağı öğütün kendisine yarar sağlayacağını? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat, kendi kendine yettiğini sanan kimseye gelince: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen bütün ilgini ona yönelttin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. oysa ki, onun arınmamasının sorumlusu sen değilsin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. fakat sana büyük iştiyakla gelen var ya: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. -ki o Allah`a saygıda kusur etmez- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. işte sen onu ihmal ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Elbet bu hitap bir öğüt ve uyarıdan ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. gönüllü olan herkes ondan öğüt alabilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. kutsal ve seçkin kayıtlar altında korunmuştur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yüce ve şaibesiz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. elçilerin elleriyle (taşınan); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. türünün en iyisi ve hata yapmayan (elçilerin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hakkını vermediği hayattan mahrum kalası insanoğlu, nankörlükte ne kadar da sınır tanımazdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, insanı neden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Elbette) basit bir hayat tohumundan. Önce yarattı, ardında ona takdir yeteneği bahşetti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. sonra ona yolu kolaylaştırdı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. en sonunda onun için ölümü takdir etti ve kabre koydurdu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. nihayet dilediğinde onu tekrar diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Evet, (hiçbir insan) O`nun emirlerini asla kusursuz olarak yerine getirememiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsanoğlu yediklerine bir baksın: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Elbet suyu tarifsiz bir cömertlikle Biz indirmekteyiz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. sonra toprağı tarifsiz bir incelikle yarmaktayız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. derken orada tohumu yetiştirmekteyiz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Mesela üzüm bağları, sebze bahçeleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. zeytinlik ve hurmalıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. meyveli ve meyvesiz bitkiler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. sizin ve hayvanlarınızın (beslenmesi) için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve nihayet kulakları sağır eden o (mahşer) çığlığı koptuğunda; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. o gün kişi kardeşinden kaçacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. annesinden ve babasından; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. hanımından ve çocuklarından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. o gün herkesin birbirinden kaçmak için yeterli meşguliyeti olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bazı yüzler vardır: o gün ışıl ışıl, ağardıkça ağaracak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. şen-şakrak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bazı yüzler de vardır: o gün bütünüyle top-toprak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. karardıkça kararacak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar, inkarın dibini boylayan ve yoldan sapan sorumsuz kimseler olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster