1. (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Yüzünü ekşitti ve ardını döndü. Kendisine âmânın gelmesinden dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana ne şey bildirdi, olabilir ki, o temizlenecektir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt dinleyecek de kendisine o öğüt fâide verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun temizlenmemesinden dolayı senin aleyhine ne var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Fakat o kimse ki, sana koşarak geldi. Ve o ise korkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen isen ondan teğafül ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır. Şüphe yok ki, o bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen onu düşünür (hatırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Pek şerefli sahifelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kerîmlerin, itaatkar olanların (elleriyle yazılmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolsun insan, o ne kadar nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu (Allah Teâlâ) hangi bir şeyden yaratmıştır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onu bir damla sudan yaratmış da onu takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman da onu neşredecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Hayır hayır.. Ona emrettiği şeyi, o yerine getirmedi. İnsan, bir de taamına bakıversin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-27) Şüphe yok ki, bir suyu bir dökmekle döküverdik. Sonra yeri bir yarmakla yarıverdik. Artık onda daneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Ve yaş üzüm ve yaş yonca (yetiştirdik). Ve zeytinlikler ve hurmalıklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer’alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer’alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (30-32) Ve ağaçları birbirine girmiş büyük bahçeler. Ve meyveler ve mer’alar (vücuda getirdik). Sizin ve hayvanlarınızın faidelenmesi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra o pek kuvvetli sayha geldiği vakit. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (34-36) İnsanın kardeşinden firar edeceği gün. Ve anasından ve babasından. Ve refîkasından ve oğullarından (firar edeceği bir gün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlardan her kişi için o günde bir iş vardır ki, ona yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) O günde birtakım yüzler parıldanır. Gülücüdür, sevinicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve o gün birtakım yüzler de vardır ki, onların üzerlerini bir toz toprak sarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları bir karanlık kaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte kâfirler, facirler olan, onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster