1. Surat astı ve döndü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kör geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne bilirsin belki o arınacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt dinleyecek de öğüt, kendisine yarayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun arınmamasından sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Fakat koşarak sana gelen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Saygılı olarak gelmişken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır (olmaz böyle şey); o (âyetler), bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O öğüt) Sahifeler içindedir: Değer verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Saygı ile yükseltilen, tertemiz (sayfalar) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yazıcıların ellerinde: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Değerli, iyi (yazıcıların). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kahrolası insan, ne kadar da nânkördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Allâh) Onu hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nutfe (sperm)den. Onu yarattı, ona biçim verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği zaman onu diriltip kaldırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır, insan, O’nun kendisine emrettiğini yapmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan şu yiyeceğine baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz suyu iyice döktük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı güzelce yardık da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Orada bitirdik: Dâne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzüm, yonca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytin, hurma, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İri ve gür bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyva ve çayır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çarpınca kulakları sağır eden o gürültü geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte o gün kişi kaçar: kardeşinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından, babasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eşinden ve oğullarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, onlardan her kişinin, kendisine yeter derecede işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yüzler var ki o gün parıl parıl, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güleç, sevinçli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yüzler de var ki o gün tozlanmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları karanlık bürümüş (öylesine üzgün, öylesine dertli). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlar kâfirler, Hak’tan sapanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster