1. H. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri ancak belli bir amaca göre ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıya aldırış etmemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. De ki: "ALLAH’ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ALLAH’ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Halk toplandığı zaman onlara düşman olacaklardır ve onların kendilerine hizmet etmelerine karşı çıkacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, kendilerine gelen gerçeğe karşı çıkanlar, "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu ben uydurduysam siz beni ALLAH’tan gelecek hiçbir şeye karşı koruyamazsınız. O, sizin taşkınlığınızı en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. O Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. De ki "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. De ki: "Düşündünüz mü, ya o ALLAH katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrailoğullarından bir tanık da bunun benzerini görüp onayladığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz ALLAH zalim topluluğu doğru yola iletmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnkar edenler, gerçeği onaylayanlara, "O iyi bir şey olsaydı onlar (İsrailoğulları) bizden öne geçemezlerdi" derler ve ona yol bulamadıkları için, "Bu bir efsanedir" diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bundan önce Musa’nın kitabı rehber ve rahmet idi. Bu, zalimleri uyarmak ve güzel davrananlara bir müjde olmak üzere Arapça indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Efendimiz ALLAH’tır" deyip dosdoğru davrananlara bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar bahçe halkıdır; yapmış olduklarına karşılık olarak orada ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini öğütledik. Anası onu zahmetle taşır, zahmetle doğurur. Ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet olgunluk çağına erince ve kırk yaşına varınca: "Efendim, bana, anama ve babama verdiğin nimete şükretmeye ve razı olacağın yararlı işler yapmeaya beni yönelt. Benim soyumu islah et. Ben tövbe edip, sana teslim olanlardanım" demelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşlediklerinin en iyisini kabul ettiğimiz ve kötülüklerini geçtiğimiz bu kimseler bahçe halkı arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Öte yanda bir başkası var ki anne babasına, "Öf size, benden önce nice kuşaklar geçmiş olmasına rağmen benim diriltileceğimi mi iddia ediyorsunuz?" O ikisi ise ALLAH’a sığınarak: "Yazık sana; lütfen onayla. ALLAH’ın sözü gerçektir." Bunun üzerine o, "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değil" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu gibiler, gelip geçmiş cin ve insan toplumları arasında azap sözünü haketmiş kimselerdir. Onlar kaybedenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Her biri için, yaptıklarına göre dereceler vardır. Yaptıklarının karşılığı, haksızlık edilmeden tam verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnkarcılar cehenneme sunulduğu gün, "Dünya hayatında tüm güzel şeylerinizi boşa harcayıp onların zevkini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenizin ve yoldan çıkmanızın karşılığında bugün alçaltıcı azabı göreceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ad’ın kardeşinin kum tepeciklerindeki halkını uyarmış olduğunu hatırla. Ondan önce ve sonra "ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyin. Sizin için büyük birgünün azabından korkarım" diyen nice uyarıcılar geçmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Bizi tanrılarımızdan saptırmak için mi bize geldin? Doğru sözlü isen bize söz verdiğini getir bakalım" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Onun bilgisi sadece ALLAH’ın yanındadır. Ben benimle gönderilen şeyi size duyuruyorum fakat sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet onun yayılarak vadilerine yönelmiş olduğunu gördüklerinde, "Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır! bu sizin gelmesi için meydan okuduğunuz acı bir azaba sahip bir fırtınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Efendinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Sabahladıklarında, evlerinden başka her şey görülmez olmuştu. Suçlu topluluğu işte böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sizi yerleştirmediğimiz yerlere yerleştirmiştik onları. Onlara işitme ve görme duyuları ile beyinler vermiştik. ALLAH’ın ayet ve mucizelerini bile bile inkâr ettikleri için ne işitme, ne görme duyuları ve ne de beyinleri onlara hiçbir yarar sağlamadı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çevrenizdeki nice kentleri de yok ettik. Dönerler diye onlara ayetleri açıklamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ALLAH’tan başka, O’na yakınlık sağlamak amacıyla edindikleri tanrılar kendilerine yardım etmeli değil miydi? Aksine, onları terkettiler. İşte onların yalanları ve uydurmaları böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Cinlerden bir grubu, Kuran’ı dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Ona geldiklerinde, "Susun" dediler. (Okuma) bitirilince topluluklarına birer uyarıcı olarak döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Ey halkımız" dediler, "Biz, Musa’dan sonra, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirilen bir kitabı dinledik. O gerçeğe ve dosdoğru yola iletmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Ey halkımız, ALLAH’a çağıranı yanıtlayın. O’nu onaylayın ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ALLAH’a çağıranı yanıtlamayanlar yeryüzünde kaçamaz. Onların O’na karşı dostları da olmaz. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan ALLAH’ın ölüleri diriltebileceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İnkarcılar ateşe sunuldukları gün: "Bu gerçek değil mi?" Derler ki "Evet, Efendimize andolsun." O da, "İnkar etmiş olduğunuz için azabı tadın" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Karar ve azim sahibi elçiler nasıl sabrettiyse sen de sabret ve onlar için acele etme. Onlar, kendilerine söz verileni gördüklerinde, (sanki dünyada) gündüzün bir anı kadar kalmışlardır. Bu bir bildiridir: Yoldan çıkmış topluluklardan başkası mı yok edilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster