1. Yücelt! Rabbinin sınırsız şanını, yüceler yücesinin ismini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, herşeyi yaratmakta ve amacına uygun şekiller vermektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, yemyeşil otları çıkarır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve sonra onları kapkara, kupkuru hale getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz sana okutup öğreteceğiz ve öğrendiklerinden hiçbirini unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah dilerse o başka… Şüphesiz ki O, açığa vurulanı da gizli kalanı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Böylece seni en kolay olana yöneltip, onda başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde gerçekleri başkalarına hatırlat. Bu hatırlatma ister fayda veriyor görünsün ister görünmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’tan saygı ile korkup eğilen öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O’na yabancılaşıp uzak duran ise, zavallı ve çaresiz kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böyle olanlar öteki dünyada büyük ateşe atılacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve orada ne ölecektir ne de diri kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu dünyada nefsini ve malını her yönden arındırmayı başaran ise, mutluluğa ulaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte böyle olanlar Rabbinin ismini anıp O’na ibadet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Halbuki ahiret daha iyi ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şunu iyi bilin ki, bütün bu gerçekler geçmiş peygamberlerin sahifelerinde bildirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bütün bu gerçekler İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster