1. (Ey Rasûlüm), Rabbinin çok yüce adını tesbih et; (Sübhane Rabbiye’l-A’lâ, de). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O Rabbin ki (her şeyi) yarattı da düzenine koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rabbin ki, (yemyeşil) otlakları çıkardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu, kurumuş, kararmış bir hale çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bundan böyle, sana (Cebrâil’in öğreteceği üzere) Kur’an okutacağız da unutmıyacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah’ın (nesh edip de unutulmasını) dilediği müstesna... Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem seni, (vahy ezberlemek, şeriatı tebliğ etmek hususunda) en kolay yola muvaffak kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, fayda versin (yahud fayda vermesin), sen Kur’an ile öğüd ver; (tebliğ vazifeni yap). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki Allah’dan korkan öğüd alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kâfir olan ise, öğüd almaktan kaçınacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki o, en büyük ateşe girecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçekten kurtulmuştur, (küfür ve masiyyetten) temizlenen; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini anıp da namaz kılan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat (ey kâfirler!) siz dünya hayatını (ahirete) tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Halbuki ahiret, daha hayırlı ve daha devamlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu bu, (on dördüncü âyetten itibaren olan hükümler) evvelkilerin kitaplarında vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahîm’in ve Mûsa’nın kitaplarında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster