1. Yüce Rabbinin adını tespih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O hâlde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan korkan öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster