1. Rabbinin o yüce adını tesbîh (ve tenzîh) et, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki o, (her şey’i) yaratıb düzenine koyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeşil otu çıkaran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu kapkara, kupkuru bir haale getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Habîbim) seni okutacağız da (asla) unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allahın dilediği başka. Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde eğer öğüd fâide verirse (durma) öğüd ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allahdan) korkacak olan öğüdü kabul eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Peki bedbaht olan ise ondan kaçınır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki o, en büyük ateşe girecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. sonra orada hem ölmeyecek, hem dirilmeyecek olandır O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Belki siz dünyâ hayaatını (âhiretden) üstün tutarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Halbuki âhiret daha hayırlı, daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şübhesiz ki bu (nlar) evvelki sahîfelerde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrâhîm ile Musânın sahîfelerinde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster