1. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, (âlemi yoktan) yarattı da bir düzen içinde biçim verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdir etti de böylece hidayet etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve yemyeşil otlağı çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana okutacağız da artık bir daha asla unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette Allah dilerse o başka (çünkü O, her şeye gücü yetendir). Şüphesiz O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sana en kolay olanı kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde hatırlat, eğer hatırlatma bir yarar sağlayacaksa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah’tan) İçi titreyerek korkan hatırlayıp kendine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Azgın olan da ondan (hatırlatmalardan) kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, en büyük ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onun içinde o; ne ölür, ne de dirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu kurtuluşa ermiştir temizlenip arınan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz bu (hakikat), önceki sahifelerde vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster