1. Tenzih et Rabbinin yüce adını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’a saygı duyacak olan, nasihati düşünüp ders alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böyle olanlar âhirette, en büyük ateşe girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada artık ne ölür, ne de rahat yüzü görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Halbuki âhiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ’ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ’ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster