كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
Kelime
Anlamı
Kökü
كَلَّا
hayır
لَئِنْ
eğer
لَمْ
يَنْتَهِ
bundan vazgeçmezse
لَنَسْفَعًا
mutlaka yakalarız
بِالنَّاصِيَةِ
perçeminden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İş öyle değil, vazgeçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Hayır, hayır o bu tuttuğu yoldan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup ateşe sürükleyeceğiz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır. Eğer (bu tutumundan) vazgeçmezse, andolsun ki onun perçeminden tutup sürükleyeceğiz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ama bundan vazgecmezse, and olsun ki, onu perceminden,

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem’e sürükleyeceğiz).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (15-16) Hayır, eğer bundan vazgeçmezse o yalancı günahkârı perçeminden (alnından) yakalayacağız.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız ön lobundan,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hayır, hayır; eğer o, son vermeyecek olursa, elbette, alından tutup sürükleyeceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Hayır! O bu tutumundan vazgeçmezse, mutlaka onun alnından yakalayıp sürükleyeceğiz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır! Eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, şüphesiz onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yoo! Eğer o buna bir son vermediyse, elbet perçeminden yakalayacağız;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hayır hayır! Eğer vazgeçmezse, onu alnından/perçeminden (yaptıklarıyla) yakalayacağız;

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Let him beware! If he desist not, We will drag him by the forelock,-