1. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak"dan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak"dan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah’a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O Allah’ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebânileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster