1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Oku, Rabbin en yüce kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, kalemle (insana yazmayı) öğretendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsana bilmediğini öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hayır! Gerçekten insan azıtır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendini müstağni gördüğünde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Namazı) Engellemekte olanı gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Söyle bakayım, ya o (kul) hidayet üzere ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ya da takvayı emrettiyse (engelleyen kimse ateşten kurtulabilir mi?)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Söyle bakayım, ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa (yine azaptan kurtulabilir mi?)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, Allah’ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, şüphesiz onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O yalancı, günahkâr olan perçeminden (alnından). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz de zebanileri çağıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Ona (namazı engelleyene) boyun eğme, (Rabbine) secde et ve yakınlaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster