شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst la ilahe illa hüvel azızül hakım
Kelime
Anlamı
Kökü
شَهِدَ
şahiddir (ki)
اللَّهُ
Allah
أَنَّهُ
şüphesiz
لَا
yoktur
إِلَٰهَ
tanrı
إِلَّا
başka
هُوَ
O’ndan
وَالْمَلَائِكَةُ
ve melekler
وَأُولُو
ve sahipleri
الْعِلْمِ
ilim
قَائِمًا
gözeten
بِالْقِسْطِ
adaletle
لَا
yoktur
إِلَٰهَ
tanrı
إِلَّا
başka
هُوَ
O’ndan
الْعَزِيزُ
azizdir
الْحَكِيمُ
hakimdir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah, kesin olarak bildirdi ki kendisinden başka yoktur tapacak. Meleklerle bilgi sahipleri de tam bir doğrulukla bunu bildiler, bildirdiler. O üstün Tanrıdan, o hüküm ve hikmet sahibinden başka yoktur tapacak.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah, melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O Allah’tan başka gerçek ilâh olmadığına şahittir. O’ndan başka gerçek ilâh yoktur. Her zaman üstün gelen ve herşeyi yerli yerince yapan da O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh şehâdet eder, kendisidir "HÛ"; tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Esmâsının kuvveleri olanlar (melâike) ve Ulül İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehâdet eder, Adl’i kaîm kılarlar. Tanrı yoktur, sadece "HÛ"; Aziyz, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah kendinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de adalet üzere hareket ederek Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Yüce ve hikmet sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, kendinden başka ibadete müstahak bir varlık olmadığını delillerle açıkladı. Meleklerle, ilim sahibleri de adâlet ve hak üzere durarak buna iman ettiler. O’ndan başka hiç bir ilâh yoktur. O, tevhîd getirmiyenlere gâliptir; hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah ile melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O`ndan başka tanrı olmadığına şahittir. O`ndan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahibleri, O’ndan baska tanri olmadigina sahidlik etmislerdir. O’ndan baska tanri yoktur, O gucludur, Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah kendinden başka ilâh olmadığına şehadette bulundu, (varlığının ve birliğinin delil ve belgelerini varlık âleminde sergiledi). Melekler de şehadette bulundu.. İlim sahipleri de adalet ölçülerini ayakta tutarak (O’nun varlığına, birliğine) şahitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yok. O, çok güçlüdür, hep üstündür ve her şeyi yerine koyup belli bir amaca yöneltendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığına (bizatihi kendisi) şahittir. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak şahitlik etmişlerdir ki, O`ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de… O’ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki, başka tanrı yok, ancak O vardır. Bütün melekler ve ilim uluları da dosdoğru olarak buna şahittir ki, başka tanrı yok, ancak O aziz, O hakîm vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’tan başka ilâh olmadığına ve O’nun adaleti ayakta tuttuğuna Allah’ın kendisi, melekler ve bilgili kullar tanıktır. O’ndan başka ilâh yoktur. O üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı, gerçekten kendisinden başka tanrı olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka tanrı olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka tanrı yoktur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah, kendisinden başka ilah olmadığına adaleti ayakta tutarak şahitlik etti melekler ve ilim sahipleri de... O’ndan başka ilah yoktur. O, Aziz’dir, Hakim’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah, şu hakıykatı: Kendinden başka hiç bir Tanrı olmadığını, adaleti ayakda tutarak (delilleriyle, âyetleriyle) açıkladı. Melekler (bunu ikrar etdi, hakıykî) ilim saahibleri (nebiler, âlimler) de (böylece inandı). Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. (O), mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidîr.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, adâleti kaim kılarak kendisinden başka ilâh olmadığına şâhidlik etti; melekler ve ilim sâhibleri de (adâletle kaim olarak buna şâhidlik ettiler). O`ndan başka ilâh yoktur;(O,) Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah, şehadet etti ki: Gerçekten O’ndan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahibleri de adaleti ayakta tutarak buna şehadet ettiler; O’ndan başka ilah yoktur. O, Aziz’dir, Hakim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de, O’ndan başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. O çok güçlü, her şeyin hükmünü veren ve kendisinden başka ilah olmayandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah, şehâdet (şahitlikL) etti: muhakkak ki O’ndan başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kâim oldular (şahit oldular) ki, O’ndan başka ilâh yoktur, (O) Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah’tan başka ilâh olmadığına ve işlerinin adalet üzere olduğuna Allah’ın kendisi, melekler ve ilim sahipleri şahitlik etmişlerdir. (Evet, gerçekten de) O’ndan başka ilâh yoktur. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri O’ndan başka tanrı olmadığına şahittir: O’ndan başka tanrı yoktur, Kudret ve Hikmet Sahibi(dir).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah şahittir ki O`ndan başka ilah yoktur; melekler de, adaleti şiar edinen ilim adamları da (şahittirler ki) O`ndan başka ilah yoktur; O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah Teâlâ, kendisinden başka bir ilâh bulunmadığına adâletle kâim olarak şehâdet etmiştir. Melekler de, ilim sahipleri de (şehâdette bulunmuşlardır). O hakîmden başka asla bir ilâh yoktur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah kendisinden başka ilâh olmadığına şâhitlik etmiştir. Melekler ve adâleti yerine getiren ilim sahipleri de O’ndan başka ilâh olmadığına şâhitlik ettiler. O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah; adaleti ayakta tutarak, kendinden başka İlah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de (şahitlik ettiler). O’ndan başka İlah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’tan başka ilâh olmadığına ve O’nun adaleti ayakta tuttuğuna Allah’ın kendisi, melekler ve bilgili kullar tanıktır. O’ndan başka ilâh yoktur. O üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’tan başka tanrı bulunmadığına şahid bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, aziz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah’tan başka tanrı olmadığına şahittirler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh, kendisinden başka tanrı olmadığına şâhiddir. Melekler ve ilim sâhipleri de adâletle şâhiddir (ki O’ndan başka tanrı yoktur. O), azizdir, hakimdir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah şahittir ki kendisinden başka bir ilah yoktur. Melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de (buna şahittir.) O’ndan başka ilah yoktur. O, azizdir, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan O’ndan başka ilah yoktur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına tanıktır. Meleklerle ilim sahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık etmişlerdir ki, o Azîz ve Hakîm olandan başka hiçbir ilah yoktur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  There is no god but He: That is the witness of Allah, His angels, and those endued with knowledge, standing firm on justice. There is no god but He, the Exalted in Power, the Wise.