إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme ve ale ımrane alel alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
elbette
اللَّهَ
Allah
اصْطَفَىٰ
seçip üstün kıldı
ادَمَ
Adem’i
وَنُوحًا
ve Nuh’u
وَالَ
ve ailesini
إِبْرَاهِيمَ
İbrahim
وَالَ
ve ailesini
عِمْرَانَ
İmran
عَلَى
üzerine
الْعَالَمِينَ
alemler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahîm soyunu ve İmrân soyunu seçti, âlemlere üstün etti.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek şu ki, Allah Adem’i ve Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçip, bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gerçek şu ki Allâh, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim neslini, İmran neslini (kendi devirlerindeki) insanların üstüne seçip, arındırdı.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gerçekten Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim hânedânını ve İmrân ailesini âlemler üzerine seçkin kıldı (soylarını peygamber yaptı.)

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah Âdem’e, Nûh’a, İbrahim ailesine ve nesline, İmran ailesine, âlemler, insanlar üzerinde seçkin bir yer verdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (33-34) Allah, Adem’i, Nuh’u, Ibrahim ailesini, Imran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah isitendir, bilendir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (33-34) Şüphesiz ki Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim hanedanını ve İmrân ailesini seçip (kendi çağlarındaki) hanedan ve milletlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden gelme aynı soydandır. Allah işiten ve bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem`i, Nûh`u ve İbrâhîm hânedânı ile İmran soyunu (İmran kızı Meryem ve Îsâ`yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (33-34) Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından seçti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Gerçekten Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu âlemler üzerine seçkin kıldı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek alemlere üstün kıldı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçek şu ki, Tanrı, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (33-34) Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, İmrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem`i, Nûh`u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân`ı(İmran kızı Meryem ve Îsâ`yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî` (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Şüphe yok ki Allah, Ademi, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu seçti. Alemlere üstün kıldı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Muhakkak ki Allah Âdemi, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini bütün zamanlara (örnek olarak) seçmiştir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki Allah, Hazreti Âdem’i, Hazreti Nuh’u, Hazreti İbrâhîm’in ailesini ve İmran ailesini, âlemlerin üstüne seçti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip (kendi zamanlarında) âlemlere üstün kıldı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek şu ki Allah, Adem’i ve Nuh’u, İbrahim Soyunu ve İmran Soyunu bütün insanlığın üzerinde bir konuma çıkardı,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şüphe yok ki Allah Adem`i, Nuh`u, İbrahim ailesini, İmran ailesini kendi çağının insanları içinden seçerek üstün kıldı:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, Allah Teâlâ Âdem’i, Nûh’u, İbrahim’in âlini ve İmrân’ın âlini âlemler üzerine mümtaz kıldı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim âilesini ve İmran âilesini âlemlere tercih etmiş, üstün kılmıştır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah; adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlerin üzerine seçti.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek alemlere üstün kıldı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (33-34) Gerçek şu ki Allah Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî’dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim âilesini ve İmrân âilesini seçip âlemlere üstün kıldı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (33-34) Allah; Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah; Âdem’i, Nûh’u, İbrahim Ailesi’ni, İmran Ailesi’ni seçerek âlemlere üstün kılmıştır;

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of ´Imran above all people,-