مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd vallahü azızün züntikam
Kelime
Anlamı
Kökü
مِنْ
قَبْلُ
daha önce
هُدًى
yol gösterici olarak
لِلنَّاسِ
insanlara
وَأَنْزَلَ
ve indirdi
الْفُرْقَانَ
Furkan’ı da
إِنَّ
muhakkak ki
الَّذِينَ
kimselere
كَفَرُوا
inkar eden
بِايَاتِ
ayetlerini
اللَّهِ
Allah’ın
لَهُمْ
onlara vardır
عَذَابٌ
bir azab
شَدِيدٌ
çetin
وَاللَّهُ
Allah
عَزِيزٌ
daima üstündür
ذُو
انْتِقَامٍ
öc alandır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Evvelce, insanlara hidâyet olarak, gerçekle bâtılı ayırt eden kitabı da indirdi. Tanrı âyetlerine inanmayanlaradır çetin azap ve Allah öyle üstün bir kudret sahibidir ki aman vermez.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak; yine kitapları O indirmişti, doğruyla eğriyi birbirinden ayırt ettiren gerçeklik bilgisini de... Allah’ın ayetlerini örtbas edenlere gelince; onlara acı bir azap vardır. Allah daima üstün ve güçlüdür, aynı zamanda intikam da alandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan’ı indirmiştir. Bilinmeli ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Önceden insanlara bir Hüda (hakikate erdirici, doğru yolu gösterici) olarak. Furkan’ı da (Hak ile bâtılı, hayr ile şerr olanı ayırt eden) inzâl etti. Muhakkak ki Allâh’ın işaretlerindeki varlığını ( Esmâ’sının açığa çıkışı olan işaretleri) örten, inkâr edenler var ya, onlar için şiddetli bir azap vardır. Allâh Aziyz’dir, Züntikam’dır (yapılanın sonucunu acıma söz konusu olmaksızın yaşatan).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O ikisini daha önce, insanlara bir hidayet rehberi olarak indirmişti. Yine O, doğruyu yanlıştan ayırıcı Kitab’ı (Furkan’ı) indirdi. Şüphesiz Allah’ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah yücedir, öç alıcıdır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (3-4) Allah Tealâ Kur’an’ı, önündeki kitapları da tasdîk edici olarak hak ile sana indirdi. Daha önce de insanlara hidayet için Tevrat’ı ve incîl’i indirmişti. Bir de hakkı bâtıldan ayıran kitaplar indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler (var ya), muhakkak onlara şiddetli bir azab vardır. Allah Aziz’dir, intikam sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (3-4) Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilâhî kelamı sana safha safha indiren O`dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat`ı ve İncil`i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah`ın âyetlerini inkâra şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (3-4) Kendisinden onceki Kitablari tasdik eden Hak Kitab’i sana indirdi. Onceden insanlara yol gosterici olarak Tevrat ve Incil’i de indirmisti. O, dogruyu yanlistan ayiran Kitab’i indirdi. Dogrusu Allah’in ayetlerini inkar edenler icin siddetli azab vardir. Allah gucludur, mazlumlarin ocunu alir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (3-4) Kendinden önceki (kitap)ları doğrulayan Kitab’ı hak ile O sana indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmiştir. Doğruyu eğriden, hakkı bâtıldan ayıran (Kur’ân ya da Zebûr)u da O indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere herhalde şiddetli azâb vardır ve Allah çok güçlüdür, (zâlimlerden) öc almada intikam sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Onlar,) bu (Kur`an`)dan önce insanlar için bir hidayetti. Furkan`ı (hak ile batılı birbirinden ayıran Kur`an`ı) da (böylece) indirdi. Gerçek şu ki, Allah`ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galiptir, intikam alıcıdır/hakkı teslim edicidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (3-4) O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (3-4) (Resûlüm!) O, sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil’i indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bundan önce insanlara yol gösterici olarak… Yasalar kitabını indirdi. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenlere çetin bir azap vardır. ALLAH Üstündür, Öç Alandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (3-4) O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Doğru ile eğriyi birbirinden ayıran bu kitabı da aynı amaçla indirdi. Allah’ın ayetlerini inkâr edenleri ağır bir azap beklemektedir. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve intikam alıcıdır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bundan (Kuran’dan ) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Tanrı’nın ayetlerine küfredenler için şiddetli bir azab vardır. Tanrı güçlüdür, intikam alıcıdır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bundan önce insanlar için bir hidayet idiler. Furkan’ı da indirdi. Doğrusu Allah’ın ayetlerini inkar eden kimseler var ya, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Şüphesiz Allah Aziz’dir, intikam sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (3-4) (Habîbim) O, sana Kitabı hak (ve) kendinden evvelkileri (de) tasdıyk edici olarak (tedricen) indirdi. Bundan evvel de Tevrat ile Incîli indirmişdi (ki onlar) insanlar için birer hidâyetdi. Hak ile baatılı ayırd eden (hüküm) leri de indirdi. Allah'ın (hak olan, mahz-ı hidâyet olan) âyetlerine küfredenler (yok mu?) onlar için pek çetin bir azâb vardır. Allah cezada amansız bir gaalib-i mutlakdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (3-4) (O,) sana Kitâb`ı (Kur`ân`ı), kendinden öncekileri (diğer kitabları) tasdîk edici olarak hak ile indirdi; daha önce de, insanlara bir hidâyet olarak Tevrât ile İncîl`i indirdi, böylece Furkan`ı (hak ile bâtılı ayıran bütün kitabları) indirdi. Şübhesiz Allah`ın âyetlerini inkâr edenler yok mu, onlar için pek şiddetli bir azab vardır. Hâlbuki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, intikam sâhibi (yapılan haksızlıkları cezâsız bırakmayan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Daha önce. İnsanlara yol gösterici olarak. Furkan’ı da indirdi. Muhakkak ki Allah’ın ayetlerini inkar edenler için, gerçekten şiddetli azab vardır. Allah, Aziz’dir, intikam sahibidir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İnsanları, doğru yola iletmesi için, doğru ve yanlışları ayıran kitabıda daha önce indirmişdi. Muhakkak ki Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için çok şiddetli bir azap olup, Allah çok güçlü olan ve intikam sahibidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Daha önce insanlar için , hidayete erdirici olarak (Tevrat’ı ve İncil’i indirdi) ve (sonra da) Furkan’ı (Hak ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı) indirdi. Muhakkak ki onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah Azîz’dir, intikam sahibidir (intikam alandır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Önceden insanlara hidayet olarak (Tevrat ve İncil’i indirmişken, şimdi de), Furkan’ı (hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indirdi. Doğrusu Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah üstün güç sahibidir, intikam alıcıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak; yine O indirmişti, doğruyla eğriyi birbirinden ayırd etmeye yarayan gerçeklik bilgisini... Allah’ın mesajlarını inkara şartlanmış olanlara gelince; onları acı bir azap beklemektedir: Zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  geçmişte insanlığa yol gösterici olarak, yine hakkı batıldan kesin hatlarla ayıran mesajı da O indirmiştir. Allah`ın mesajlarını inkar eden kemselere gelince: Onlar için şiddetli bir azap vardır; zira Allah üstün ve yüce olandır, insana yaptıklarının acısını tattırandır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Daha evvel, nâsa hidâyet olarak ve Furkan’ı da inzal buyurdu. O kimseler ki, Allah Teâlâ’nın âyetlerini inkar ettiler, onlar için şüphe yok ki, şedîd bir azap vardır. Ve Allah Teâlâ azîzdir, intikam sahibidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Daha önce insanlara hidayet yolunu gösterici olarak Furkan’ı indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah Azîz’dir, intikam sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Daha önce, insanlar için hidayet (hayat rehberi) olarak; Furkan’ı (doğru ile yanlış arasındaki farkı göstereni) indirmişti. Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için pek çetin azap vardır. Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Doğru ile eğriyi birbirinden ayıran bu kitabı da aynı amaçla indirdi. Allah’ın ayetlerini inkâr edenleri ağır bir azap beklemektedir. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve intikam alıcıdır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayırd eden Furkanı da indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azîzdir (mutlak galiptir, mazlumların) intikamını alır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Daha önce, insanlara yol gösterici olarak, Furkan(doğruyu ve eğriyi birbirinden ayırdeden Kitap)ı da indirdi, Muhakkak ki Allâh’ın âyetlerini tanımayanlar için çetin bir azâb vardır. Allâh dâimâ üstündür ve öc alandır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Daha önce, insanlar için yol gösterici ve hakkı batıldan ayıran /Furkanı da indirmişti. Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere/tanımayanlara şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, cezalandırıcıdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Ki onlar) Bundan önce insanlar için bir hidayetti. Doğruyu yanlıştan ayıran (furkan) ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azab vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan’ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah’ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Azîz’dir hem intikam alıcı...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then those who reject Faith in the Signs of Allah will suffer the severest penalty, and Allah is Exalted in Might, Lord of Retribution.