وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
Ve mekeru ve mekerallah vallahü hayrul makirın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمَكَرُوا
ve tuzak kurdular
وَمَكَرَ
ve tuzak kurdu
اللَّهُ
Allah da
وَاللَّهُ
çünkü Allah
خَيْرُ
en iyi
الْمَاكِرِينَ
tuzak kurandır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Düzene koyuldular, Allah da düzenlerine karşılık cezalarını verdi. Allah, düzencilere ceza verenlerin hayırlısıdır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden israiloğullarından bir gurup, İsa’yı öldürmek için tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah tuzak kuranların tümünün üstünde güç sahibidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Mekr yaptılar ve karşılığını Allâh’tan mekr ile aldılar. Allâh mekr yapanların en hayırlısıdır. (Hakikati dillendirenin ortadan kalkması için gizli hileye başvurdular, Allâh da olayı aynı yoldan, yani onlar fark edemeden onların aleyhine sonuçlandırdı.)rn(Kişinin kendisini Allâh’tan ayrı düşüren - uzaklaştıran fiile devam edip bundan zarar görmediğini sanması, mekre uğraması demektir. Çünkü zarar görmediğini sanarak o fiile devam etmesi, sonuçta Allâh’tan daha fazla uzaklaşmasına yol açar ki, Allâh’tan, yani hakikatindeki Esmâ kuvveleriyle tahakkuk etmekten uzak düşmekten daha büyük ceza olmaz insan için.)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar (İsrailoğulları) bir tuzak kurdular ve buna karşılık Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yahudiler, (Îsâ’yı öldürmek için) hileye saptılar. Allah’da (Îsa’yı göğe kaldırıp kendilerinden, Îsa’ya benziyen birini hilekârlarına öldürtmekle onlara) hile yaptı, ceza verdi. Allah fenalığa karşı ceza verenlerin en kuvvetlisidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İnanmayanlar İsâ`ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Fakat hile yaptilar. Allah da onlari cezalandirdi. Allah, hile yapanlarin cezasini en iyi verendir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Onlardan bir kısım haham ve devlet adamları) hileye başvurdular, (İsa’yı öldürmeyi plânladılar). Allah da onların hilesini boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır,.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Yahudiler, Hz. İsa`yı öldürmek için) tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların karşılığını en iyi verendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Tanrı da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Tanrı, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Düzen kurdular, Allah da bir düzen kurdu. Şüphesiz Allah düzen kuranların en hayırlısıdır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Yahudiler gizli) hıyleye sapdılar, (İsâyı ansızın öldürmiye adam ta’yîn etdiler), Allah da onların o hıylekârlıklarına (öldürmek isteyeni İsâye benzetmek, kendilerine onu öldürtmek, İsâyı yukarıya kaldırmak suretiyle) mukabele etdi. Allah, bütün hıylekârları hakkıyle bilendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve (o yahudiler, Îsâ`ya) tuzak kurdular, Allah da (onlara) tuzak kurdu (karşılık verdi). Allah ise, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hile yaptılar, Allah da onları cezalandırdı. Ve Allah, hile yapanların cezasını en iyi verendir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Havariler) Hile yaptılar, Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Allah hile yapanların en hayırlısıdır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onlar hile yaptılar, Allah da (onlara) hile yaptı. Ve Allah, (hileye karşı) hile yapanların en hayırlısıdır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Düzen kurdular, Allah da onlara düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İnanmayanlar İsa’ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı: çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (İnkarcılar İsa`ya) tuzak kurdular; Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi: Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve hilekarlık yaptılar, Allah Teâlâ da hilelerine mukabelede bulundu ve Allah Teâlâ hile yapanların en hayırlısıdır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (Yahudiler gizlice) tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarına karşılık verdi. Allah tuzak kuranlara karşılık vermekte en güçlü olandır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar bir plân yaptı. Allah da bir plân yapar. Allah plân yapanların en hayırlısıdır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Tuzak kurdular, Allâh da onların tuzaklarına karşılık verdi; çünkü Allâh, en iyi tuzak kurandır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır ..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu.» Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And (the unbelievers) plotted and planned, and Allah too planned, and the best of planners is Allah.