وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Ve le kad terakna minha ayetem beyyinetel li kavmiy ya’kılun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
ve andolsun
تَرَكْنَا
biz bırakmışızdır
مِنْهَا
ondan
ايَةً
bir işaret
بَيِّنَةً
açık
لِقَوْمٍ
bir toplum için
يَعْقِلُونَ
aklını kullanan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve andolsun ki biz, akıl eden topluluk için, onlara âit apaçık bir delil bıraktık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye, aklını kullananlar için, apaçık işaretler ve alametler bıraktık.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki ondan (o bölgeden), aklını değerlendiren bir topluluk için apaçık bir ibret nişanesi bıraktık.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun ki, akıl eden bir topluluk için ondan bir ayet (işaret) bıraktık.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, Biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak ki, aklını kullanacak bir kavim için, o memleketden açık bir alâmet (iz ve harabe) bıraktık.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir ders bırakmışızdır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki, Biz, dusunen kimseler icin bu kasabadan apacik bir belgeyi geride birakmisizdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki biz, aklını kullanan bir millet için bu kasabada açık belge(ler) geriye bıraktık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir toplum için o (helak ettiğimiz) memleketten ibret alınacak apaçık bir delil (harabe) bıraktık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz o yıkık kentten, geriye düşünen kimselerin ders çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun, aklını kullanacak bir kavm için biz oradan apaçık bir nişane (bir ibret) bırakmışızdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  And olsun ki (biz), akıl erdirecek bir kavim için, oradan açık bir alâmet (harâbe hâlindeki evlerini) bırakmışızdır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki; akleden bir kavim için Biz, orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Aklını kullanan bir toplum için onları, açık bir ibret sahnesi olması için (o yok olmuş halleriyle) bıraktık.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki Biz, akıl edecek kavim için, ondan (indirdiğimiz riczten) açıkça âyet (delil) bıraktık..

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz biz aklını kullanacak bir kavim için oradan (geriye) apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Sonunda dediğimiz oldu;) ve ondan geriye, aklını kullananlar için açık işaretler bıraktık.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz ondan geriye, akleden bir topluluk için hakikatin apaçık belgeleri olan işaretler bırakmışızdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Andolsun ki, âkilâne düşünür bir kavim için oradan bir apaçık alâmet bırakmışızdır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki biz aklını kullanacak kimseler için orada apaçık bir âyet (ibret nişanesi) bırakmışızdır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ant olsun ki, ondan geriye aklını kullanan bir kavim için, apaçık bir işâret bıraktık!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz o yıkık kentten, geriye düşünen kimselerin ders çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten âşikâr bir ibret vesilesi (harabe) bıraktık.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun biz, aklını kullanan bir toplum için ondan, (harâb ettiğimiz o ülkeden) açık bir işâret bırakmışızdır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmışızdır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için oradan apaçık bir ayet bırakmışızdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun, biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apaçık bir işaret bıraktık.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And We have left thereof an evident Sign, for any people who (care to) understand.