أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
E fe eminu mekrallah fe la ye’menü mekrallahi illel kavmül hasirun
Kelime
Anlamı
Kökü
أَفَأَمِنُوا
emin mi oldular?
مَكْرَ
tuzağından
اللَّهِ
Allah’ın
فَلَا
olamaz
يَأْمَنُ
emin
مَكْرَ
tuzağından
اللَّهِ
Allah’ın
إِلَّا
başkası
الْقَوْمُ
topluluktan
الْخَاسِرُونَ
ziyana uğrayan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bütün bunlardan sonra Allah azâbından emin mi olurlar? Allah azâbından emin olanlar, ancak zarara uğramış topluluklardır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’ın önceden kestirilemeyen kurduğu ince tertip ve düzeninden, kim kendini güvenlik içinde görebilir? Fakat büyük zararı göze alanlardan başka hiçbir kimse, bu tip tertip ve düzenden kendini güvenlik içinde göremez.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın (böyle) mühlet vermesinden emin olamaz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Yoksa) Allâh’ın mekrinden (Allâh’ın yaptıklarının sonucunu onlara hiç fark ettirmeden yaşatmak suretiyle cezalandırmasından) emin mi oldular (bu şekilde yaptığımız karşılıksız kaldı, diyerek suç fiillerine devam ederler ve gittikçe batarlar)! Hüsrana uğrayan toplumdan başkası Allâh’ın mekrinden emin olamaz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar Allah’ın tuzağından güvende miydiler? Zarara uğrayan bir topluluktan başka kimse Allah’ın tuzağından güvende olamaz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Veya) Onlar, Allah’ın tuzağından güvende mi idiler? Allah’ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmaz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Artık onlar, Allah’ın kendilerini ansızın yakalayıvermesinden emin mi oldular? Allah’ın böyle ani baskınından ancak hüsrana düşen kimseler emin olurlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah`ın böyle mühlet vermesinden emin olamaz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar Allah’in duzeninden guvende miydiler?Allah’in duzeninden ancak mahvolacak millet guvende olur. Sahiplerinden sonra yeryuzune mirasci olan kimselere hala su acikca anlasilmadi mi ki Biz dileseydik onlari da suclarinin cezasina ugratirdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yoksa onlar Allah’ın kurduğu düzen ve tedbirden güvende midirler ? Oysa Allah’ın kurduğu düzen ve tedbirden ancak kendilerine yazık edenler güvende olurlar.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Yoksa onlar Allah`ın azabından emin mi oldular? Hüsrana uğrayanlar topluluğundan başkası Allah`ın azabından emin olmaz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın (böyle) mühlet vermesinden emin olamaz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’ın planından emin mi oldular? Kaybedenlerden başkası ALLAH’ın planından emin olmaz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın tuzağından emin olmaz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlar Allah’ın tuzağına yakalanmayacaklarından emin midirler? Oysa hüsrana uğrayan toplum dışında hiç kimse kendini Allah’ın tuzağından emin sayamaz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Veya) Onlar Tanrı’nın tuzağından güvencede miydiler (eminü)? Tanrı’nın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası güvende (ye’menu) olmaz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yoksa onlar Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Hüsrana uğrayanlar topluluğundan başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar artık Allahın (kendilerini) ihmâl (etdiği) inden mi emîn oldular? Fakat büyük zararı göze alanlar güruhundan başkası Allahın imhâlinden emîn olmaz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Yoksa Allah`ın tuzağından mı emîn oldular? Fakat hüsrâna uğrayanlar gürûhundan başkası Allah`ın tuzağından emîn olmaz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Artık onlar; Allah’ın düzeninden emin mi oldular? Hüsrana uğrayanlar topluluğundan başkası Allah’ın düzeninden emin olmaz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yoksa Allah’ın onlar için hazırladığı tuzaklardan emin mi oldular? Allah’ın tuzağından, ancak kendine yazık etmiş toplumdan başkası emin olamaz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah’ın hilesinden emin miydiler? Hüsranda olan kavim, ancak onlar, Allah’ın hilesinden (Allah’ın kendilerine azap vermeyeceğinden) emin olamaz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar Allah’ın düzeninden güvende midirler? Allah’ın düzeninden ancak hüsrana uğrayan topluluk güvende olur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Kim güvenlik içinde görebilir kendini, Allahın önceden kestirilmeyen ince tertibine karşı? Hayır, zaten tükenip gitmiş insanlardan başka kimse Allahın ince tertibine karşı güvenlik içinde göremez kendini!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yani onlar, Allah`ın entrikayla alt edilemeyen düzenine karşı kendilerini güvencede sayabilirler miydi? Doğrusu, Allah`ın entrikayla alt edilemeyen düzenine karşı, sadece tükenmiş bir toplum kendisinin güvencede olduğunu sanır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ya onlar Allah Teâlâ’nın mekrinden emin mi oldular? Fakat Allah Teâlâ’nın mekrinden hasirler olan bir kavimden başkası kendisini emin göremez.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın tuzağından emin olmaz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yoksa Allah’ın azap planından emin mi oldular? Hüsrana uğramış/sapıtmış toplumdan başkası, Allah’ın azap planından emin olmaz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlar Allah’ın tuzağına yakalanmayacaklarından emin midirler? Oysa hüsrana uğrayan toplum dışında hiç kimse kendini Allah’ın tuzağından emin sayamaz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Yoksa onlar Allah’ın ansızın kendilerini azapla bastırmasından emin mi oldular?Ama şu muhakkak ki, kendilerine yazık eden kimselerden başkası, Allah’ın ansızın bastırıvermesinden emin olamaz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh’ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allâh’ın tuzağın(a yakalanmayacağın)dan emin olamaz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (97-99) Ülkelerin halkı, azabımızın geceleyin, onlar uykuda iken başlarına gelmeyeceğinden emin midir? Ya da ülkelerin halkı azabımızın güpegündüz onlar eğlencede iken başlarına gelmeyeceğinden emin midir? Allah’ın tuzağından emin midirler? Allah’ın tuzağından mahvolmuş toplumdan başkası asla emin olmaz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Veya) Onlar, Allah’ın tuzağından güvende mi idiler? Allah’ın bir tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası (akılsızca) güvende olmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’ın tuzağından emin mi idiler? Hüsrana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Did they then feel secure against the plan of Allah?- but no one can feel secure from the Plan of Allah, except those (doomed) to ruin!