7 sonuç bulundu.
Sure 24 (Nur), Ayet 35:
Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 24 (Nur), Ayet 36:
(Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin okunmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O’nu tesbih ederler.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 25 (Furkan), Ayet 61:
Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 33 (Ahzab), Ayet 46:
Ve hem de izniyle Allah’a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil (olarak gönderdik).
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 41 (Fussilet), Ayet 12:
Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 67 (Mülk), Ayet 5:
Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster

Sure 78 (Nebe), Ayet 13:
İçlerine ışık saçan bir kandil astık.
Mealleri Kıyasla Sayfada Göster