وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Ve lil mütallekati metaum bil ma’ruf hakkan alel müttekıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
ve boşanmış kadınların
مَتَاعٌ
geçimlerini sağlamak
بِالْمَعْرُوفِ
uygun olan şekilde
حَقًّا
bir haktır (borçtur)
عَلَى
üzerine
الْمُتَّقِينَ
müttakiler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Boşanan kadınlar için de artık ve eksik olmamak üzere bir şey vermek gerek. Bu da sakınanlara bir borçtur.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Boşanmış kadınların uygun biçimde kocalarının imkanlarından yararlanma hakları vardır. Bu yolunu Allah ve kitap ile bulanlar için bir vazifedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Boşanmış kadınların, hakkaniyet ölçülerinde (kocalarından) menfaat sağlamak haklarıdır; bu, Allah korkusu taşıyanlar üzerine bir borçtur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerini temin için nafaka alma hakkı vardır ki bu takva sahipleri için bir görevdir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Boşanan kadınlara da örfe uygun bir geçimlik verilmelidir. Bu takva sahiplerinin üzerine bir yükümlülüktür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu, sakınanlar üzerinde bir hak (borç) tır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Boşanan kadınların da meşru bir şekilde faydalanmaları haklarıdır ki, bunun yerine getirilmesi, Allah’dan korkanlara bir vazifedir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Boşanmış olan kadınların örfe uygun olarak geçimlerini sağlamak, takvâ sahipleri üzerine bir yükümlülüktür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bosanan kadinlari, haksizliktan sakinanlara bir borc olmak uzere, uygun bir surette faydalandirma vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Boşanan kadınlara da örfe uygun bir yarar sağlanması, Allah’tan korkup günah ve kötülüklerden sakınanlar üzerine bir haktır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Boşanmış kadınların, örfe uygun (meşru) bir şekilde (kocalarından) menfaat sağlamak hakları vardır. Bu, Allah`a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Boşanmış kadınların, hakkaniyet ölçülerinde (kocalarından) menfaat sağlamak haklarıdır; bu, Allah korkusu taşıyanlar üzerine bir borçtur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta’(intifa hakkı) vardır ki verilmesi, Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Boşanmış kadınların geleneklere uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Kocası tarafından) Boşanan (kadın)ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay)ları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir hak (borç)tır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Boşananlar için örfe uygun şekilde bir geçimlik vardır. Bu muttakiler üzerine bir haktır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Boşanan kadınların da meşru’ suretde fâidelenmeleri haklarıdır ki bu, Allahdan korkanlar için bir vazifedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Boşanmış kadınlara örfe uygun bir şekilde faydalanma (nafaka hakkı) vardır.(Bu,) takvâ sâhibleri üzerine bir borçtur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Boşanan kadınlar için uygun şekilde geçimlerini sağlamak vardır. Bu, müttakiler için bir vazifedir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Boşanan kadınların uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, Allah’dan sakınanlar için zorunluluktur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve boşanmış kadınlar için, marufla (iyilikle, örf ve adete uygun olarak) metalandırılması (faydalandırılması), takva sahiplerinin üzerine bir haktır (borçtur).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Boşanmış kadınlara (farz olarak biçilenlerin yanı sıra) uygun bir hediye (vermek de erkekler üzerinde bir borçtur. Bu) Takva sahipleri üzerinde bir haktır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve boşanmış kadınlar da güzel bir şekilde geçimlerini sağlama (hakkına) sahip olacaklardır. Bu, Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir görevdir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve (böylece) boşanmış dul kadınlar da meşru bir biçimde geçimlerini sağlamış olacaklardır: Bu, sorumlu davranan herkesin üzerine düşen bir görevdir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Boşanmış kadınlar için ma’ruf veçhile bir meta’ vardır ki, bu muttakîler üzerine bir haktır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Boşanan kadınların da meşru bir şekilde (kocalarının imkânından) faydalanmaları haklarıdır. Bunun yerine getirilmesi, Allah’tan korkanlara bir vazifedir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Boşanmış kadınların, örfe göre geçimlerinin sağlanması (nafakaları) onların hakkıdır. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Boşanmış kadınların geleneklere uygun bir şekilde geçimlerini sağlamak, takva sahiplerinin boynuna borçtur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Boşanmış eşlere de örfe göre gönüllerini alacak hediye vermek gerekir. Bu, haksızlıktan sakınan takvâlılara bir borçtur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Boşanmış kadınların uygun olan geçimlerini sağlamak, (Allâh’ın azâbından) korunanlar üzerine bir borçtur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Boşanmış kadınlara örfe uygun şekilde bir geçimlik sağlanmalıdır. Bu muttakiler üzerine bir görevdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Boşanmış (kadın) ların maruf (meşru) bir tarzda yararlanma (ve geçim pay) ları vardır. Bu korkup sakınanlar üzerinde bir haktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Boşanmış kadınlar için örfe uygun bir geçim imkânı sağlanması Allah’tan korkanlar üzerine bir borçtur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  For divorced women Maintenance (should be provided) on a reasonable (scale). This is a duty on the righteous.