1. Vazgeçemezlerdi kâfirlikten kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sahîfelerdedir hükmü sâbit doğru kitaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve ancak kendilerine apaçık kesin bir delil geldikten sonradır ki aykırılığa düştüler, kendilerine kitap verilmiş olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve ancak özleri hâlis olarak ve onun gerçek dînine uyarak Allah’a kulluk etmeleri emredildi onlara, doğru olmaları emredildi ve namaz kılmaları ve zekât vermeleri ve işte budur hükümleri sâbit doğru kitaplardaki din de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, şüphe yok ki cehennem ateşindedir, ebedîdir onlar orada, onlardır yaratılmışların en kötüleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rablerinin katındaki mükâfatları, kıyılarından ırmaklar akan ebedî Adn cennetleridir, ebedîdir onlar orada, Allah râzı olmuştur onlardan ve onlar da râzı olmuşlardır ondan; ve bu mükâfat, Rabbinden korkanadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster