1. Ehli Kitap olan (Yahudi ve Hıristiyanlardan) kafir olanlarla müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar (üzerinde bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O delil de) Allah`tan gönderilmiş bir elçidir ki, o tertemiz sahifeleri okumaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak onlara apaçık delil (Kur`an ve Peygamber) geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah`a has kılmak, O`na kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı. İşte en doğru olan din de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah`a ortak koşanlar, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, bütün yaratıkların en kötüsüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte yaratılanların en iyisi onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rableri katındaki ödülleri, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah`tan memnundur. Bu mükâfat, Rabbinin azabından sakınan ve O`na karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan kimseyedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster