1. Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil)gelinceye kadar (bulundukları dinden) ayrılacak kimseler değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur`ân`ı) okur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Böyleyken o kitab verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hâlbuki (onlara) ancak, dinde ihlâslı (samîmî) kimseler, hakka yönelmişler olarak O`nun (rızâsı) için yalnız Allah`a kulluk etmeleri, namazı hakkıyla edâ etmeleri ve zekât vermeleri emrolunmuştu. İşte bu ise, doğru dindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şübhesiz ki kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, Cehennem ateşindedirler; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte mahlûkatın en şerlisi ancak onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rableri katındaki mükâfâtı, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleridir; orada ebedî olarak devamlı kalıcıdırlar. Allah onlardan râzı olmuştur ve (onlar da) O`ndan râzı olmuşlardır. İşte bu (karşılık), Rabbisinden korkan kimseler içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster