1. Ehli kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan doğruları inkar edenler, kendilerine açıklayıcı ayetler gelinceye kadar, kendi inançlarından vazgeçmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah tarafından gönderilen bir elçi onlara tertemiz sahifeleri okuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O sahifelerin içinde çok değerli yazılar (ayetler) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ehli kitaptan olanlar, kendilerine gelen beyyinelerden (açıklayıcı ayetlerden) sonra ayrılıklara düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki Allah’ın dinine hiçbir şey katmadan samimi (muhlisine) ve yalnızca doğru ve gerçekleri araştırarak belgeli olmak (hünefaae) şartı ile, belirlediği dinde (kurallar içinde) kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekatı vermeleri onlara emredilmişti. İşte en doğru din bunları yapmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphe yok ki, ehli kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan doğruları inkar edenler, içinde sürekli kalacakları ateşin içindedirler. Onlar şerli bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rableri katındaki karşılıkları, altlarından ırmakların aktığı ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlerdir. Allah onlardan razı olmuş, onlarda Allah dan razı olmuşlardır. İşte bu güzel karşılıklar, Rablerinden korkup saygı duyanlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster