1. Ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olanlar kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye değin (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O hüccet ise) Allah tarafından bir peygamber ki tertemiz sahifeleri tilâvet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Halbuki, kitap verilmiş olanlar; ayrılmış olmadılar, kendilerine o hüccet geldikten sonra tefrikaya düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Halbuki, onlar emrolunmadılar, ancak dinde ihlas sahipleri, muvahhidler olarak ibadet etsinler ve namazı dosdoğru kılsınlar ve zekâtı versinler (diye emrolunmuşlardır). Ve işte en doğru din de budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikaten o kimseler ki ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olmuşlardır. Cehennem ateşindedirler, orada ebedîyyen kalıcılardır. İşte onlar, halkın en azılılarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların Rabblerinin nezdinde mükâfaatı, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir, oralarda ebedîyyen daimi kalıcılardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbinden korkan kimse içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster