1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ayrılanlar olmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah’tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi .. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar, sadece dini/otoriteyi Allah’a has kılan hanifler olarak ona kulluk etmek, namazı kılmak, zekatı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en şerlileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların ödülü, Rab’leri katında, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden korkanındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster