1. Burçlar sahibi gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Vaad olunan o güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahitlik edene ve edilene andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O çıralı ateşin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani o ateşin başına oturmuşlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah’a iman etmeleri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur ve Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O orduların kıssası sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yani Firavun ve Semud’un? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır o şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster