1. Andolsun takım yıldızlarla dolu olan göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. vadedilen kıyamet gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kıyamet günü hazır olanlara ve o gün görülecek acaip şeylere veya  peygambere ve ümmetine veya son peygamberin ümmetine ve diğer ümmetlere veya peygamberlerden her biri ve ümmetlerine andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun yerde hendekler kazıp müslümanları yakmak için ateş yakanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öylesine ateş ki, alev alev yanar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani o zalimler ateşin başında oturup, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. mü’minlere yaptıkları azap ve işkenceyi seyrederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O mü’minlerden ancak güçlü ve övgüye layık olan Allah’a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanat ve idaresi O’nundur ve O Allah herşeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O kimseler ki inanan erkek ve kadınlara dinlerinden dönmeleri için işkencede bulundular, sonra da bu yaptıklarından dolayı tevbe etmediler. Onlar için cehennem azabı vardır ve çok yakıcı azap onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz ki iman edip doğru dürüst işler işleyenlere, içerisinden ırmaklar akan cennetler vardır. En büyük kurtuluş da budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O’dur insanı yoktan var eden ve sonra yeniden hayata getiren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O mü’min kullarının günahlarını bağışlayan ve kendisine itaat eden dostlarını çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sahibi olup yüceler yücesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her istediğini yapabilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Günahkar orduların kıssasından haberin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semûd kavmi nasıl da yok olup gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah yaptıkları işin ardından onları çepeçevre kuşatmıştır yani onlar her an Allah’ın gücü kapsamındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster