1. Burçlara sahip gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geleceği bildirilmiş olan güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O çıralı ateşin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şerefli Arş’ın sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların, haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yani Firavun ve Semûd’un Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır o şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster