1. Burçları olan göğe andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O vadedilen güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahid olana (görene) ve şahit olunana (görülene). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun Ashab-ı Uhdud Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ’Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan, yalnızca ’üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, herşeyin üzerinde şahid olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ’kurtuluş ve mutluluk’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu, Rabbinin ’zorlu yakalayışı’ şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sahibidir; Mecid (pek Yüce)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud (ordularının)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır; o (Kitap), ’şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster