فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
Fiy levhın mahfuzın.
Kelime
Anlamı
Kökü
فِي
لَوْحٍ
bir levhadadır
مَحْفُوظٍ
korunan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Korunmuş levhada.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Levh-i Mahfuz’dadır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz`da bulunan şerefli Kur`ân`dır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz’da bulunan sanli bir Kuran’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Levh-i Mahfûz’dadır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O) korunmuş bir levhada (Levhi Mahfuz`da)dır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Korunmuş bir ana levhadadır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)’dır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Levhi Mahfuz’dadır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Levh-i Mahfûz`da (korunmuş bir levhada)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Korunmuş sayfalar içinde (olan Kur’an)

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Levhi Mahfuz’da (yazılı) bulunmaktadır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Mahfûz olan bir levhadadır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Levhi mahfuz’dadır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Korunmuş bir levhadadır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)’dır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Korunan bir levhada (yazılı)dır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Levh-i Mahfuz’dadır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz’dadır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Inscribed) in a Tablet Preserved!