1. (1-3) Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Kahrolsun! Ateşi olan o çukuru kazanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Kahrolsun! Ateşi olan o çukuru kazanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Onlar da o ateş çukurunun etrafında oturmuş, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Onlar da o ateş çukurunun etrafında oturmuş, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah`a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah`a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz, inanan erkekler ile inanan kadınlara işkence edenlere ve sonra tövbe etmeyenlere, cehennem azabı ve orada yanma cezası vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip iyi amel yapanlara ise, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte, büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O`dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O`dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O`dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O`dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (12-16) Şüphesiz, Rabbinin yakalaması son derece çetindir. İnsanı yoktan yaratan ve sonra yeniden diriltecek O`dur. O, çok bağışlayandır; çok sevendir. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Dilediği şeyleri mutlak yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd`un uğradıkları helâkın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd`un uğradıkları helâkın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz`da bulunan şerefli Kur`ân`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz`da bulunan şerefli Kur`ân`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster