1. (1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuş, (ateşe attıkları) mü`minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuş, (ateşe attıkları) mü`minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Mü`minlerden öç almalarının tek sebebi mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allah`a inanmalarıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir ve Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence edip, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler var ya, işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnandıktan sonra faydalı ve iyi işler yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçekten Rabbinin (zalimleri azapla) yakalaması çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Mahlûkâtı yoktan var edip) yaratan da O`dur, (sonra öldürüp tekrar) diriltecek olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şanlı kudret tahtının sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her istediğini mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) (Resulüm!) Sana Firavun ve Semud`a ait orduların haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) (Resulüm!) Sana Firavun ve Semud`a ait orduların haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, o inkârcılar hala (Hakk`ı) yalanlamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Doğrusu o çok şerefli bir Kur`an`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (O) korunmuş bir levhada (Levhi Mahfuz`da)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster