1. Burçlarla dolu göğe andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-5) Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster